河北十一选五走势遗漏带坐标连|河北十一选五_前三直选遗漏

To Check for Distributor Inventory click here

D-SUB konektory
CONEC Hybridní konektory
M8x1 EtherCAT P
IP67 D-SUB konektory
IP67 RJ45 / USB / optické konektory
SAL kruhové konektory
PCB konektory

 

Aplikace pou?ívající konektory firmy CONEC

 

Produkty

D-SUB
Po desetiletí je I/O konektorovy systém neocenitelny v v mnoha elektronickych aplikacích.
Tyto produkty jsou pou?ívány témě? ve v?ech aplika?ních oblastech, od ?ízení a mě?ení po telekomunikace a po?íta?ové aplikace. Skrze kombinaci r?znych typ? kontakt? vznikají mo?nosti úspor prostoru a náklad? v oblasti konektá?e. CONEC D-Sub konektory jsou k dispozici v pěti normovanych velikostech a ve variantách Standard, High Density a? kombinované, s anebo bez filtru. >>> více o produktech
IP67 D-SUBSpeciální aplikace mají speciální po?adavky na konektory. Pro tuto oblast vyu?ití vyvinul CONEC vodotěsné konektory D-SUB se stupněm ochrany IP67. Díky zvlá?tnímu těsnění na konektrou i těsnícím ráme?ku jsou zaru?eno splnění vysokych po?adavk? na těsnost. Konektory se pou?ívají tam, kde hrozí styk s prachem a st?íkající vodou a specielně nechráněné konektory by neplnily svoji funkci. Konektory se dodávají jako Standard nebo High Density a s obvyklymi po?ty pin?. K dostání jsou také IP 67 vodotěsné konektory D-SUB kombinované a D-SUB filtrované konektory. >>> více o produktech
IP67 RJ45 USB FiberDatová komunikace je po?adována rovně? ve venkovních aplikacích. Dopravní technika, námo?ní doprava, p?enosové aplikace mobilních sítí, dlouhé p?enosové vzdálenosti, a vlivy prost?edí jako je chlad, teplo, dé??, sníh, solná mlha a prach kladou vysoké po?adavky na konektory. Konektory? s ochranou IP67 vyvinuté firmou CONEC nabízejí spolehlivou ochranu proti vliv?m okolního prost?edí a mechanické zátě?i. Rozsáhly vyrobní program zahrnuje rovně? konektory RJ45, USB/Mini USB a Fiber Optic LC Duplex konektory s krytkami v provedení z plastu, pokoveného plastu nebo celokovovymi. >>> více o produktech
supercon_cz?et?í náklady a instala?ní prostor díky inteligentní hybridní konektorové technologii. U konven?ního zapojení motor?, servopohon? nebo lineárních pohon? se setkáváme s velkymi nároky na propojení, údr?bu, pop?. diagnostiku.
Separátní kabely pro napájení a ?ídící signály jsou ke ka?dému motoru zvlá??. Toto zp?sobuje nejen spot?ebu prostoru ale také vysoké náklady.
S novou CONEC Hybrid sérií byl vyvinut novy hybridní spojovací systém, ktery sjednocuje? napájení i data do jednoho konektoru. >>> catalogue download
SALVykonná konektorová technologie je základním p?edpokladem profesionální pr?myslová propojení stroj?, p?ístroj? a vyrobních za?ízení. Konektory SAL jsou nasazovány v mnoha aplikacích v oblasti automatiza?ní techniky. Vedle p?enosu analogovych a digitálních signál?, datového p?enosu s velkou ?í?kou pásma nachází také pou?ití? u napájecích konektor?. CONEC nabízí konektory ve velikostech M8, M12, 7/8“, M23 a Round24. Do nabídky pat?í konektory se zast?íknutym kabelem nebo konfek?ní konektory pro speciální aplikace (HT, Food & Beverage) rovně?? také BUS-systémy a vestavné flan?e. >>> více o produktech
PCBCONEC nabízí ?iroky sortiment konektorovych ?e?ení pro desky plo?nych spoj?.
K vyrobnímu portfóliu pat?í Compact PCi, AdvancedTCA, MicroTCA, PC104/PC104Plus, DIN EN 60603-2, DIN 41617TE stejně jako konektrory pro ploché kabely DIN 41651. Volitelně jsou pro ka?dy typ konektor? k dispozici soustru?ené nebo lisované kontakty v letovacím, zatla?ovacím a krimpovacím provedení.>>> více o produktech

Znáte na?e novinky?

  • Bu?te první, kte?í se dozví o inovacích Va?ich konektorovych aplikací.
  • Novinky ka?dé 4 a? 6 tydn?; zasílání lze zru?it jedinym klikem kdykoli.
Rád bych odte? dostával exkluzivní produktové informace!
?etl jsem zásady ochrany osobních údaj? a souhlasím se zpracováním a pou?itím mych osobních údaj? k zasílání novinek.
河北十一选五走势遗漏带坐标连